Współorganizacja warsztatów i 24-godzinnego hackatonu wraz z Europejską Agencją Kosmiczną, Wydziałem Geodezji i Kartografii PW oraz firmą Capitech w zakresie technologii kosmicznych, Act In Space, 20-21 maja 2016 r.

Wizyta studyjna w Portugalii na Politechnice w Porto oraz Uniwersytecie w Coimbrze. Celem wyjazdu było nawiązanie współpracy z obiema uczelniami celem realizacji wspólnych projektów i aplikowania o środki europejskie. Członkowie zespołu INFOX wzięli również udział w Hackatonie HEI_Hack realizowanym w ramach projektu komisji europejskiej HEInnovate (7-12 kwietnia 2016 r.)

Około 75% studentów nie chodzi na wykłady. Dlaczego? Ponieważ uważają, że wszystkiego mogą się nauczyć od Wujka Googla i od Cioci Wikipedii. Rzeczywiście, z Internetu można nauczyć się naprawdę dużo, gdyż mając do niego dostęp, możemy się czuć jak w ogromnej, multimedialnej bibliotece. Ale korzystając z Internetu nie nauczymy się umiejętności, które powinny charakteryzować nowoczesnego inżyniera: kreatywności, pracy w zespole, umiejętności grupowego rozwiązywania nietrywialnych problemów. Proponujemy rozszerzenie nauczania o metodę opartą o projekty (Project Based Learning) oraz metodę myślenia projektowego (Design Thinking).

Prowadzimy następujące przedmioty:

Zespół Rektorski ds. Innowacyjnych Form Kształcenia został powołany decyzją nr 169/2016 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 15 września 2016 r. W skład zespołu wchodzi dziesięć osób z różnych jednostek Politechniki Warszawskiej.

Cele zespołu to opracowanie metodyki i pilotażowe wdrożenie innowacyjnych form kształcenia w Politechnice Warszawskiej. Pracujemy nad pilotażowym wdrożeniem innowacyjnych form kształcenia na Politechnice Warszawskiej. Ponadto wspiermy osoby przygotowujące wnioski grantowe w zakresie innowacyjnych form kształcenia. Pracujemy nad projektami dokumentów i rozwiązań organizacyjnych koniecznych do wprowadzenie w Politechnice Warszawskiej innowacyjnych form kształcenia. Przygotowujemy zasady realizacji współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym w ramach innowacyjnych form zajęć.