Przedmioty prowadzone przez zespół INFOX

Kreatywny Semestr Projektowy

   

   

Materiał ma charakter archiwalny. Obecne edycje tego programu dydaktycznego opisywane są na stronach www.wdf.pw.edu.pl

 

 

 

Program KSP (Kreatywny Semestr Projektowy) to dodatkowe semestralne zajęcia projektowe realizowane na poziomie centralnym Politechniki Warszawskiej. Podczas tych zajęć studenci I, II stopnia z różnych wydziałów PW realizują w grupach otwarte zadania projektowe. Do realizacji projektów wykorzystywana jest metodyka PBL (Problem Based Learning) oraz DT (Design Thinking). Tematy projektów pochodzą zwykle od podmiotów zewnętrznych, w tym partnerów biznesowych i samorządowych. Zajęcia te  pozwalają studentom na nabycie cech wymaganych dziś przez pracodawców – umiejętności pracy w zespole, kreatywności, odwagi, uczciwości, nieschematycznego myślenia, przy jednoczesnym pogłębianiu wiedzy merytorycznej i rozwijaniu umiejętności analitycznych.

ME310

310Logo

Logo ME310

ME310 to międzynarodowy projekt edukacyjny, a w zasadzie cykl interdyscyplinarnych zajęć, oparty na kształceniu zespołowym przez rozwiązywanie problemów. Projekt powstał 40 lat temu na Uniwersytecie Stanforda i pierwotne skierowany był do studentów inżynierii i mechaniki (MEmechanics and engineering). Z biegiem lat stał się projektem interdyscyplinarnym (łączącym wspólne wysiłki przyszłych inżynierów i designerów oraz studentów szkół biznesu) i międzynarodowym (łączącym w ramach sieci współpracy SUGAR kilkadziesiąt uczelni z całego świata, przy czym koordynatorem ME310 wciąż jest Uniwersytet Stanforda).

Product Development Project

logo201

Logo PDP

Product Development Project jest kursem zapoczątkowanym i organizowanym od wielu lat na Aalto Design Factory wraz z partnerami z całego świata. PDP jest skierowany do studentów inżynierii, wzornictwa przemysłowego oraz szkół biznesu. Jednakże uczestnikami mogą być także studenci innych kierunków. Kurs oparty jest o metodyki: problem based learning oraz design thinking. Zagadnienia projektowe zlecane są przez przedsiębiorcę. Projekt obejmuje zazwyczaj fazy: planowania, przeglądu istniejących rozwiązań, tworzenia koncepcji, podejmowania decyzji oraz komputerowego wspomagania projektowania i rozwoju. Fazy projektu prototypowania, montażu i testowania są silnie związane z praktycznym doświadczeniem w uczeniu się.